เกี่ยวกับฟาร์ม

ฟาร์มเห็ดเพชรพิจิตร ก่อตั้งโดยนาย ชัย ลินมา ตั้งแต่ พ.ศ. 2525 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 30 ปี ฟาร์มเห็ดเพชรพิจิตรผลิตและจำหน่ายหัวเชื้อเห็ดฟาง

จากประสบการณ์อันยาวนาน คุณภาพหัวเชื้อเห็ดฟางของฟาร์มเห็ดเพชรพิจิตร จึงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

เราจะรักษาไว้ซึ่ง “คุณภาพ”